Projecte educatiu d'animació en acció

Branques d'actuació:


El projecte educatiu d’Animació en acció, pretén facilitar la interrelació dels participants amb el seu entorn  natural, social y cultural, fomentant valors i actituds positives a través de les nostres branques d’actuació, el respecte i la cura per un mateix, per les persones del seu voltant i l’entorn natural que el rodeja.

projecte educatiu