Educació ambiental

Apostem per l’educació ambiental per què és un pilar fonamental pel present i futur de les nostres societats

Volem ser agents formadors en valors, aclariment de conceptes i desenvolupament de  habilitats i actituds necessàries per un equilibri i harmonia entre els éssers humans, la seva cultura i el medi ambient.

Potenciar en totes les nostres activitats les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.

Donar a conèixer el nostre entorn natural; la flora i fauna autòctona, la climatologia pirinenca i coneixements de botànica.

Entenem l’educació ambiental com un procés que permet al participant investigar, ser més curiós sobre les temàtiques ambientals, involucrar-se en les resolucions de problemes, ser autocrític i prendre una posició activa en la millora del medi ambient i tot el que comporta.