Educació corporal

Creiem molt necessari conèixer el nostre cos i les seves capacitats

L’educació corporal és un conjunt de tècniques que utilitza el cos com a eina d’expressió i d’autoconeixement.  A través de diferents dinàmiques es treballarà la connexió d’una manera introspectiva; comunicació no verbal, expressions facials, gestos naturals, moviments, ball, esports, postures, contacte corporal...

Tallers de moviment del cos, expressió corporal, estiraments, postures de ioga o manteniment d’un bon estat físic, per promoure també un sentit pedagògic en la cura del cos.

Reflexionarem sobre la corporalitat en un context pedagògic per potenciar l’autoestima i promoure la consciència envers la salut física.