Hàbits saludables

Adquirir comportaments o conductes saludables que fomentin el benestar físic, mental i social

Una forma amplia de tenir presents aquets hàbits és a través de l’alimentació, la higiene i la cultura de les cures.

Proposem diferents activitats per incorporar de forma activa hàbits saludables;  tallers de cuina per educar en una alimentació saludable i equilibrada, tallers d’hàbits nocius com el consum de drogues i les seves conseqüències així com activitats per reflexionar a aprendre a incorporar i mantenir conductes saludables.

Creiem necessari abordar la cultura de les cures fomentant espais de trobada on compartir entenent que la salut també és comunitària.